Välkommen!

Psykologmottagningen Bodil Söderström är en privat psykologmottagning i Nyköping där samtalet och det mänskliga mötet är centralt.


Ibland flyter livet på utan större svårigheter men ibland kan tankar, känslor och händelser göra att vi behöver söka hjälp. Det kan till exempel vara i samband med en kris eller ett trauma, vid problem i relationer eller på arbetet, vid stress, oro/ångest eller depression. Ibland kan problem även ta sig kroppsliga uttryck.


Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterepeut arbetar jag med olika metoder för att hjälpa människor att minska symptom, främja utveckling och inre resurser.Kostnad


Jag har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att man för psykoterapi endast betalar egenavgift, för närvarande 200 kr per besök, upp till frikortsbeloppet 1200 kr. Vårdavtalet avser 12 sessioner.
Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.