Som psykolog har jag grundläggande utbildning i många psykologiska behandlingsmetoder, vilket hjälper mig att anpassa mitt arbete efter varje individs svårigheter, behov och önskemål.


Min psykoterapeutubildning har psykodynamisk/relationell inriktning.


Jag har stor erfarenhet av att arbeta med stress och ångest och med olika former av traumatiska händelser. Jag har kvalificerad vidareutbildning inom EMDR, som är en traumabearbetningsmetod. För mer information se EMDR Sverige www.emdr.se.