Bodil Söderström


Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Jag är även certifierad EMDR-terapeut (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) samt EMDR-handledare.


Jag har mångårig erfarenhet av att hjälpa människor genom  psykologisk behandling inom vuxenpsykiatri, primärvård, och privat verksamhet.