Handledning


Jag erbjuder psykologisk handledning och psykoterapihandledning till individer, grupper och företag. Jag erbjuder också EMDR-handledning.